Yksityisyyden suoja

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste:

 

1. Rekisterinpitäjä


Yrityksen nimi: Carpelan Cosmetics Finland

Yrityksen yhteystiedot:

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Asiakasrekisteriin liittyvissä asioissa ota yhteyttä email:

 

3. Rekisterin nimi


Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


Asiakkuuden hoito.

 

5. Rekisterin tietosisältö


Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot ostetuista tuotteista

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot saadaan ostotapahtuman yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Manuaalinen aineisto silytetään suljetussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Asiakastietoja sisältävään järjestelmään on pääsy vain erikseen määritellyillä henkilöillä, joilla kullakin oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on asennettu suljettuun tilaan ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.